sateenkaariviiva
ETUSIVUTULKKAUSKUN KULTTUURIT KOHTAAVAT
Sambeau Sam Koskitanner
Sambeau Sam-Koskitanner
Khmer-kielen asioimistulkki
KV-kouluttaja / kokemusasiantuntija
‍Puh. +358 (0) 44 55 22 650
Sähköposti: sambeau@sambeau.fi
Sambeau on khmerin kieltä ja tarkoittaa rikkautta. Yrityksemme ydinsanoma onkin:
Haluamme rikastuttaa asiakkaidemme elämän laatua.
Meiltä saat kansainvälisyys- ja kulttuurikoulutusta sekä asioimistulkkausta.

Kulttuurimme muodostuu yhteiskuntamme omista arvoista, normeista ja tavoista. Kulttuuri määrittelee esimerkiksi arvohierarkian ja käytännöt, kuten pukeutumistyylin, puhuttelutavan tai viestintäpolitiikan. Avainsana on sosiaalinen vuorovaikutus: kuinka toimitaan tai millä ehdoilla ja keiden kanssa viestitään?

kulttuurit kohtaavat kuva

Suomalainen yrityskulttuuri on melko rentoa. Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta esimerkiksi sinuttelu on sallittua, jopa toivottua. Muodolliseen pukeutumiseenkin saa suhtautua jättämällä kravatin kotiin eikä naisilla ole hamepakkoa. Sukupuoliroolien sijasta työpaikoilla vallitsee niin kutsuttu työtoveruuden protokolla, eikä nainen voi enää pitää itsestään selvänä, että mies esimerkiksi avaisi hänelle oven. Kaikkialla ei ole näin. Lisääntyvä kansainvälisyys tuo muita tuulahduksia suomalaisille nykyään tuttuihin tapoihin.

Kohtaamisissa, joissa eri kulttuureja edustavat ihmiset tapaavat, saattaa vallita erilaisten etikettien viidakko. Silloin tarvitaan paitsi kulttuurista lukutaitoa, myös yhteisesti jaettua etikettiä.
Sambeau Consulting | Y-tunnus 2459889-5 | Puh. +358 44 55 22 650